Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities (TOPSIDE)

Bine aţi venit pe website-ul proiectului TOPSIDE.

TOPSIDE este despre peer-support (adică sprijin de la egal la egal). 

“Peer-support” înseamnă că o persoană cu dizabilităţi intelectuale ajută o altă persoană cu dizabilităţi intelectuale cu diferite lucruri.

De exemplu:

să facă alegeri şi să ia decizii

Să trăiască independent

Să fie inclus în societate

Să-şi înţeleagă drepturile

Persoana care oferă suportul (ajutorul) se numeşte “peer-supporter”. Un peer-supporter face următoarele lucruri:

Ascultă ce au de zis persoanele cu dizabilităţi intelectuale 

Oferă sfaturi

Împărtăşeşte experienţe de viaţă

Oferă support în luarea deciziilor 

Ajută persoanele cu dizabilităţi intelectuale să reuşească lucruri în viaţa lor. 

Ajută persoanele cu dizabilităţi intelectuale să vadă ce este posibil să facă în viaţa lor.

O persoană care vrea să devină peer-supporter trebuie să participe la un training. În acest training, peer-supporter-ul învaţă următoarele lucruri: 

Să respecte oamenii, dorinţele şi opiniile lor 

Să înţeleagă mai bine sentimentele oamenilor

Să vorbească cu diferiţi oameni

Să vorbească despre experienţele lor

Acest training îi va ajuta pe autoreprezentanţi să devina peer-supporters.

Peer-supporter-ii vor dobândi noi abilităţi şi vor avea mai multe şanse să se angajeze sau să facă voluntariat.

Inclusion Europe lucrează în acest proiect împreună cu alţi 5 parteneri. 

Partenerii din acest proiect sunt organizaţii din Republica Cehă, Finlanda, Olanda, România, Scoţia şi Spania. 

 

Adeseori adulţii cu dizabilităţi intelectuale din Europa nu pot participa activ în societate. Ţinând cont de faptul că cei mai mulţi dintre ei nu au acces la programe de educaţie formală şi informală şi training, una din principalele provocări rămâne oferirea accesului la training care să îi sprijine să ia decizii privitoare la viaţa lor şi să îşi îndeplinească rolul de cetăţeni activi.

Obiectivul proiectului TOPSIDE este de a dezvolta o nouă componentă a educaţiei informale pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale: peer support şi peer training, de exemplu dezvoltarea capacităţii adulţilor cu dizabilităţi intelectuale de a oferi suport şi training semenilor lor cu dizabilităţi intelectuale.

Click aici pentru flyerul de prezentare a proiectului.


DESPRE PROIECT

TOPSIDE = Oportunităţi de Training pentru Persoanele cu Dizabilităţi Intelectuale din Europa

Pe baza inventarului de abilităţi, proiectul va dezvolta şi va testa un curriculum destinat persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi trainerilor.

Curriculumul TOPSIDE va fi complementat de un Ghid Metodologic pentru traineri. Etapele de testare, îmbunătăţire şi validare a livrabilelor trainingului se vor organiza în Republica Cehă, Finalnda, România, Scoţia şi Spania.

O versiune europeană a livrabilelor va fi de asemenea creată pentru a transfera rezultatele proiectului şi altor ţări din Uniunea Europeană

Consorţiul TOPSIDE va căuta recunoaşterea livrabilelor de către organizaţii formate din şi pentru persoane cu dzabilităţi intelectuale din Europa. Astfel, se vor prezenta livrabilele la nivel local, naţional şi European pentru a promova calificarea de “peer supporter” şi trainer ca noi oportunităţi educaţionale şi de de angajare.

“Peer supporter-ii” îşi vor aplica abiltăţile în diverse contexte: în organizaţii de autoreprezentanţi, în servicii de consiliere etc. În cele din urmă, acest proiect va contribui la întărirea capacităţii persoanelor cu dizabilităţi intelectuale de a trăi şi a munci în calitate de cetăţeni active ai societăţii.

Finanţator: European Commission DG Education and Culture – Lifelong Learning Programme

Buget

Buget proiect TOTAL: 250 485 €

Grant UE (75%): 187 863 €

Contribuţia partenerilor: 62 622€

Durata proiectului: 24 luni (01/11/2011 - 31/10/2013)

Cu sprijinul Lifelong Learning Programme of the European Union.

>>> website-ul proiectului TOPSIDE

 

PARTENERII

Parteneriatul proiectului are o expertiză vastă în domeniul dizabilităţii intelectuale, programe educaţionale şi învăţare pe tot parcursul vieţii, autonomie şi autodeterminare.

Deşi mai multe organizaţii şi-au exprimat interesul pentru proiect, parteneriatul a fost ales în ideea de a atinge o bună acoperire regională şi de a complementa experienţa partenerilor. Toţi partenerii s-au dovedit a fi fiabili în implementarea proiectelor anterioare. Partenerii selectaţi au o reţea complexă pentru diseminarea proiectului în rândul furnizorilor de educaţie a adulţilor:

Inclusion Europe

Inclusion Europe este reţeaua europeană a organizaţiilor care reprezintă persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi familiile acestora în 36 ţări europene.

Din 1988, Inclusion Europe urmărește integrarea politică, egalitatea de șanse și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități intelectuale în toate aspectele societății.

Citeşte mai mult…

Pentru Voi

Pentru Voi este o organizaţie neguvernamentală care oferă servicii sociale comunitare şi militează pentru drepturile, incluziunea şi bunăstarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din Timişoara şi a familiilor acestora.

Citeşte mai mult…

Perspectief

Perspectief (Perspectivă) este o organizaţie independentă care cooperează cu persoane vulnerabile, familiile şi prietenii acestora pentru a-i ajuta să ducă o viaţă mai bună. Perspectief contribuie la creşterea calităţii vieţii, conectează şi inspiră oamenii, instituţiile şi organizaţiile în jurul conceptelor „incluziune” şi „autodeterminare”.În ultimii 12 ani½ Perspectief a dezvoltat în Olanda un centru de informare, oferire de suport şi consiliere despre incluziune şi autodeterminare.

Citeşte mai mult...

ENABLE Scotland

ENABLE Scotland este o organizatie dinamică condusă de membrii săi. Ei militează pentru o viață mai bună pentru copiii și adulții cu dizabilități de învățare şi le oferă sprijină pentru viaţă, muncă şi implicare activă în comunitățile lor.

Citeşte mai mult…

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (KVTL)

Misiunea KVTL este de a oferi sprijin membrilor săi, de a proteja și de a dezvolta egalitatea socială și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și a familiilor lor, și de a acționa pentru a promova calitatea vieţii membrilor săi.

Citeşte mai mult…

Associació Sant Tomàs 

Associació Sant Tomàs este o organizație non-profit, deschisă pentru public, non-guvernamentală și non-confesională, care colaborează cu administrațiile și instituțiile publice și private pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale și viața de familie a acestora, din Osona, Cataluña.

Citeşte mai mult…

SPMP CR – Inclusion Czech Republic

SPMP CR este acronimul pentru "Spolecnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Ceské republice" (organizaţia care sprijină persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Cehia). SPMP CR este o organizatie naţională non-profit care apără drepturile și interesele persoanelor cu dizabilități intelectuale și a familiile lor.

Citeşte mai mult…

 

În colaborare cu Inclusion International

ECHIPA DE ASIGURARE A CALITĂŢII (QUALITY TEAM)

Experţii selectaţi pentru echipa de calitate aduce experiență suplimentară proiectului pentru a se asigura că rezultatele sunt la un standard înalt și reflectă stadiul actual al tehnicii de instruire și educație:

Dr. Jan Walmsley este expert în educația adulților, în special cursuri de conducere, şi predă la Open University din Marea Britanie. El are o vastă experiență de lucru cu adulții cu dizabilități intelectuale.

Tobias Buchner este cercetător la Facultatea de Educație a Universității din Viena și fost șef al Academiei de Training Lebenshilfe din Austria. El a lucrat ca formator de autoreprezentanţi, asistenți și manageri din domeniul asistenței sociale.

Anna MacQuarrie de la Canadian Association for Community Living (CACL) este expert în educaţie, training şi reţele de sprijin legal.

Gregor Rüberg este manager al Betreuungsverein (“asociaţie pentru sprijin legal”) pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale din Dortmund şi are experienţă valoroasă în oferirea de training pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale şi persoanele lor de suport in the framework of the German Betreuungsgesetz.

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta sprijinul reciproc și formarea de la egal la egal ca o componentă nouă în educația informală pentru adulții cu dizabilități intelectuale. Pentru a realiza acest obiectiv, TOPSIDE va dezvolta si va testa un curriculum de formare pentru peer supporters, care permite persoanelor cu dizabilități intelectuale de a instrui informal și să ofere sprijin colegilor lor.

Activitățile proiectului vor urmări:

• dezvoltarea unui inventar al abilităților necesare pentru asigurarea sprijinului reciproc adecvat, inclusiv, de exemplu procesele de luare a deciziilor, abilități de a gestiona comportamente dificile, care va servi ca bază pentru programul de formare.

• colectarea de la parteneri a unor experienţe şi practice de training  de abilităţi fundamentale

• dezvoltarea și testarea unui curriculum de formare pentru peer supporter-I, a unui ghid metodologic pentru formatori și materiale pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, împreună cu o echipă de viitori peer supporter-I pe durata unui curs de jumătate de an

• finalizarea curriculumului şi a materialului de training în fiecare ţară parteneră

• dezvoltarea transferului european de material pentru a promova această metodă inovativă de training

• obţinerea recunoaşterii curriculumului de către organizaţiile din domeniul dizabilităţii intelectuale din Europa

• identificarea posibilităţilor de aplicare a trainingului în alte ţări din UE şi de obţinere a certificării

prezentarea curriculumului şi a trainingului la nivel local, naţional şi European pentru a promova calificarea de “peer supporter”

O echipă de experţi calificaţi în educaţia adulţilor, atât convenţională cât şi specializată pe dizabilitatea intelectuală, va asigura înalta calitate a activităţilor şi livrabilelor proiectului.

Noua funcţie a “peer supporter-ului” nu doar că va oferi noi oportunităţi de training pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale pentru a le consolida abilităţile fundamentale, dar va oferi totodată şi oportunităţi de angajare sau voluntariat pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale pentru a le întări to reinforce their active citizenship through the recognition of their skills.

Participanţii la trainingul TOPSIDE vor fi capabili să aplice noile abilităţi în diferite contexte: în organizaţii de autoreprezentanţi, în servicii de consiliere, or in organisations of (legal) guardians/supporters to complement the support provided from a peer perspective.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să contactaţi Inclusion Europe.

Inclusion Europe este şi pe facebook şi twitter.

-----

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în aceasta.