“Vreau şi pot să muncesc!”

2008

Fundaţia Pentru Voi, în parteneriat cu Fundaţia Româno-Germană din Timişoara, desfăşoară începând cu 2 mai a.c. proiectul “Vreau şi pot să muncesc!”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin programul PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri de Incluziune Socială.
Proiectul îşi propune promovarea incluziunii sociale a adulţilor cu dizabilităţi intelectuale din Timişoara, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii şi combaterea discriminării acestora atunci când este vorba de angajare în muncă.
Grupul ţintă al proiectului sunt persoanele adulte cu dizabilităţi intelectuale din Timişoara şi Regiunea de dezvoltare Vest.


Pentru atingerea scopului propus se vor dezvolta competenţele profesionale a 22 persoane cu dizabilităţi intelectuale, se vor informa, în limbaj uşor de înţeles, 3000 persoane despre angajarea sprijinită, se va acorda suport individualizat adecvat pentru 50 persoane cu dizabilităţi intelectuale şi altele 25 vor fi angajate. Se va promova înfiinţarea de unităţi protejate prin intermeduil unui curs adresat directorilor de instituţii şi centre pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale din regiunea V Vest şi se va urmări creşterea conştientizării potenţialilor angajatori despre avantajele angajării de persoane cu dizabilităţi intelectuale. 15 jurnalişti vor fi cuprinşi într-un program de formare în vederea schimbării de paradigmă referitor persoanele cu dizabilităţi.


Proiectul va aduce un impact semnificativ în dezvoltarea acelei fracţiuni a resurselor umane până în prezent neglijată – adulţii cu dizabilităţi intelectuale. El propune metode pentru creşterea interesului actorilor cheie faţă de persoanele cu dizabilităţi intelectuale, promovează dezvoltarea de parteneriate în formarea profesională, elaborează şi implementează forme de muncă moderne şi inovative (echipa mobilă). De asemenea, proiectul dezvoltă servicii specializate de angajare asistată, combate discriminarea şi promovează o imagine a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale bazată pe valoarea acestora şi pe plusul pe care îl pot aduce în comunitate.
Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0256.228.062, 0356.421.215 sau e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro.


PHARE a fost primul program de cooperare tehnică şi financiară al Uniunii Europene cu ţările Europei Centrale şi de Est, lansat în 1989. Programul este instrument de preaderare, având ca scop sprijinirea ţărilor candidate în vederea aderării la Uniunea europeană. România primeşte anual circa 250M Euro prin programul Phare.