Vreau şi pot să muncesc!

2008

Fundaţia "Pentru Voi", în parteneriat cu Fundaţia Româno-Germană din Timişoara, a desfăşurat din mai 2008 până în aprilie 2009 proiectul “Vreau şi pot să muncesc!”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin programul PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri de Incluziune Socială.

Proiectul şi-a propus promovarea incluziunii sociale a adulţilor cu dizabilităţi de dezvoltare din Timişoara, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii şi combaterea discriminării acestora atunci când este vorba de angajare în muncă.
Grupul ţintă al proiectului: persoanele adulte cu dizabilităţi de dezvoltare din Timişoara şi regiunea de dezvoltare Vest.

Rezultatele proiectului:
* s-au dezvoltat competenţele profesionale a 22 persoane cu dizabilităţi intelectuale
au fost informate, în limbaj uşor de înţeles, 3000 persoane despre angajarea sprijinită,
* s-a acordat suport individualizat adecvat pentru 50 persoane cu dizabilităţi intelectuale
* s-au angajat în muncă alte 25 de persoane
* s-a promovat înfiinţarea de unităţi protejate prin intermediul unui curs adresat directorilor de instituţii şi centre pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale din regiunea Vest
* s-a urmărit creşterea conştientizării potenţialilor angajatori despre avantajele angajării de persoane cu dizabilităţi intelectuale
* s-a organizat un program de formare pentru 15 jurnalişti în vederea schimbării de paradigmă referitor persoanele cu dizabilităţi

Proiectul a adus un impact semnificativ în dezvoltarea acelei fracţiuni a resurselor umane până în prezent neglijată – adulţii cu dizabilităţi intelectuale, şi a propus metode pentru creşterea interesului actorilor cheie faţă de persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Totodată, proiectul a promovat dezvoltarea de parteneriate în formarea profesională, a elaborat şi a implementat forme de muncă moderne şi inovative (echipa mobilă). De asemenea, în urma proiectului se dezvoltă servicii specializate de angajare asistată, se continuă procesul de combatere a discriminării şi promovarea unei imagini a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale bazată pe valoarea acestora şi pe plusul pe care îl pot aduce în comunitate.PHARE a fost primul program de cooperare tehnică şi financiară al Uniunii Europene cu ţările Europei Centrale şi de Est, lansat în 1989. Programul este instrument de preaderare, având ca scop sprijinirea ţărilor candidate în vederea aderării la Uniunea europeană. România primeşte anual circa 250M Euro prin programul Phare.