Banii europeni – oportunitate sau bariera in calea incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilitati mentale

Autori: Elena Iorga - director programe IPP, Mariela Neagu - expert IPP, Laila Onu - director executiv Fundatia "Pentru Voi"

Data publicării: mai 2010

Domeniu: Fonduri comunitare - resursa pentru finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: Studiul Banii europeni - oportunitate sau barieră in calea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabili/ăţl mentale din Romănia reprezintă o diagnoză a problemelor actuale in ceea ce priveşte accesarea resurselor din fonduri comunitare pentru proiecte destinate acestui grup - ţintă, dar şi un instrument de lucru pentru autorităţile cu competenţe in domeniu, realizat cu scopul de a orienta mai bine investiţiile şi priorităţile in domeniul serviciilor sociale.

Studiul face parte dintr-un demers mai larg de cercetare a două organizaţii neguvernamentale din România Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi Fundaţia Pentru Voi, orientat către promovarea utilizării transparente şi eficiente (in sensul susţinerii obiectivelor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilită~ asumate de autorităţile române) a fondurilor structurale pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi este parte a unei iniţiative regionale in acest sens, şi in Ungaria fiind realizate cercetări similare. Studiul are la bază o amplă documentare realizată in perioada septembrie 2009 - martie 2010, care a vizat analiza situaţiei absorbţiei fondurilor structurale care au potenţial de a finanţa proiecte ale căror grup ţintă sunt persoanele cu dizabilităţi, respectiv Fondul Social European (Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane) şi Fondul European de Dezvoltare Regională (Programul Operational Regional). Au fost colectate informaţii de la Autorităţile de Management, privind toate proiectele finanţate din cele două programe operaţionale1 cu potenţial impact asupra persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale din România.

Pe baza informaţiilor colectate, cele două organizaţii au putut constata o serie de probleme structurale care pot afecta pe viitor parcursul reformei serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale din România in situaţia in care autorităţile responsabile nu iau de urgenţă măsuri in acest sens.