Pledoarie pentru transparenta si responsabilitate in finantarea serviciilor destinate persoanelor cu dizaqbilitati mentale din romania

Autori: Elena Iorga - director programe IPP, Vioelta Alexandru - director IPP, Laila Onu - director executiv Fundatia "Pentru Voi"

Data publicării: iunie 2009

Domeniu: Fonduri comunitare - resursa pentru finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: Este cunoscut faptul ca reforma serviciilor sociale in domeniul dizabilitatii mentale a constituit si constituie inca o piatra de incercare pentru autoritatile responsabile din Romania. Cu o istorie marcata ani intregi de un fenomen de ostracizare sociala, dizabilitatea mentala constituie o problema pe care nu multi se incumete sa o abordeze, datorita complexitatii sI provocarilor deosebite pe care aceasta Ie ridica din punct de vedere al armonizarii legislative, institutionale, dar mai cu seama din perspectiva integrarli sodale efective a persoanelor cu dizabilitati mentale.

Pe acest fond, Institutul pentru Politici Publice (IPP) si Fundatia Pentru Vai au elaborat studiul de fata pornind de la a problema fundamentala, in opinia noastra, pentru modul in care este si va fi coordonata reforma in domeniu, cat anume este de transparenta, eficienta, dar si relavanta nevoilor din domeniu este finantarea serviciilor sociale in domeniul dizabilitatii mentale in Romania. Fara a avea pretentia exhaustivitatii sau a unui verdict transant, studiul de fata inventariaza principalele resurse de finantare disponibile in ultimii ani in domeniul de referinta, incerdind sa contribuie cu unele lamuriri relative la un sector pe care, la prima vedere, multi il considera sub-finantat. Realitatea este insa alta: in ultimii ani analiza de fata include informatii corespunzatoare perioadei 2005 pana in prezent), pentru sectorul dizabilitatii mentale au fost disponibilizate resurse financiare semnificative ca volum, provenind din surse variate: de la bugetul de stat - atat prin transferurile directe alocate sectorului asistentei sodaIe, prin Programe de Interes National, cat si prin sumele gestionate in acest domeniu din bugetele locale - dar mai ales din fonduri externe nerambursabile: programele de pre-aderare finantate din fonduri Phare, fonduri structurale sau imprumuturi externe contractate de Guvernul Romaniei in acest sens.