Autismul nu dispare la 18 ani!

Autori: Simona Tămăşan - medic primar psihiatru Spitalul Clinic de Urgenţă Timişoara, conf. dr. psih. Violeta Stan, Anca David - psiholog Fundatia "Pentru Voi", Andreea Arhire - coordonator proiecte Fundatia "Pentru Voi",  Laila Onu - director executiv Fundatia "Pentru Voi"

Data publicării: noiembrie 2009

Domeniu: Servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: În România, situaţia persoanelor cu autism şi a familliilor lor este dramatică, din cauza insuficienţei serviciilor specializate în cazul copiilor cu autism şi a lipsei serviciilor de suport specializate pentru adulţii cu autism. Autismul nu este considerat încă în România ca o dizabilitate de dezvoltare care durează întreaga viaţă şi de aceea nu există politici publice de incluziune socială a adulţilor cu autism. Este şi motivul pentru care Fundaţia "Pentru Voi" a iniţiat acest proiect, încercând să atragem atenţia asupra adulţilor cu autism, un grup complet neglijat de autorităţi şi invizibil din păcate în societatea românească actuală.