Beneficiarii ajutoarelor umanitare, care se regăsesc pe listă, sunt invitați, mâine, 10 octombrie 2017, intre orele 14-20, la sediul Fundatiei “Pentru Voi”, în Timișoara, str. Anton Bacalbasa nr.69-65, pentru semnarea contractelor.

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră cărți de identitate și extrase de cont în lei, din care să se poată identifica conturile, în care vi se vor vira sumele aprobate.

Pentru  localitatea Buteni, contractele se vor semna la sediul Primăriei Buteni, miercuri, 11.10.2017.