Hotel Timisoara, 1-3 Marasesti, 300086 Timișoara, Romania

Conferinţa Naţională "Pentru Voi"

Fundaţia „Pentru Voi” organizează Conferinţa naţională cu tema „Egalitate în drepturi pentru toţi cetăţenii: de la decizia substituită la decizia asistată”, în perioada 11-12 noiembrie 2016, la Hotel Timişoara. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Sunt adult: trăiesc independent!”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă. 

Protecţia juridică pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale este o problemă nerezolvată de legislaţia din România. Datorită specificului dizabilităţii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt expuse abuzului şi au nevoie de protecţie, care însă nu trebuie să îngrădească exercitarea drepturilor civile. Articolul 12 din Convenţia ONU privind dizabilitatea: Recunoaştere egală în faţa legii prevede obligaţia Statelor membre de a asigura persoanelor cu dizabilităţi asistenţă juridică în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în toate domeniile vieţii. Conform Convenţiei, măsurile de protecţie nu trebuie să restrângă sau să anuleze capacitatea juridică a persoanei puse sub interdicţie, ci să o sprijine în luarea oricărui tip de decizii. Convenţia cere Statelor Părţi să ia toate măsurile adecvate şi eficiente pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităţi de a deţine sau moşteni proprietăţi, de a-şi gestiona propriile venituri şi de a avea acces egal la împrumuturi bancare, ipoteci şi alte forme de credit financiar şi să se asigure că persoanele cu dizabilităţi nu sunt deposedate în mod arbitrar de bunurile lor. În România din păcate singurul mecanism de protecţie îl constituie punerea sub interdicţie judecătorească, care deposedează complet persoana de orice drept. Prin proiectul „Sunt adult: trăiesc independent!” Fundaţia „Pentru Voi” derulează o campanie de modificare a Codului Civil, astfel încât persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Romania puse sub interdicţie judecătorească să se poată bucura de drepturile lor civile prin introducerea mecanismului deciziei asistate.

ÎNCEPE ÎN
21
ZILE
02
ORE
07
MINUTE
30
SECUNDE