Anton Bacalbaşa nr. 69-65/A, Timisoara

Vizită de studiu

Fundaţia „Pentru Voi” a organizat, în 23 iunie 2016, de la ora 10,00, la sediul situat pe str.

Anton Bacalbaşa nr. 69-65/A. a patra vizită de studiu, cu organizaţiile active în domeniul

social, invitate la întâlnire.

Au participat 21 de persoane, reprezentante ale următoarelor ONG-uri: „Asociaţia pentru

Integrarea Persoanelor cu Deficienţe”, Adăpost pentru Femei- Federaţia Caritas”, „Fundaţia

Umanitară Chosen” , „Centrul- Casa Olarului”, „Fundaţia Filantropia”, „Asociaţia Provitam” ,

„Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate- Isus Speranţa României” , precum şi câţiva studenţi

irlandezi, veniţi în practică la „Fundaţia Umanitară Chosen”.

Programul vizitei de studiu a cuprins prezentarea Fundaţiei „Pentru Voi” şi a serviciilor oferite

persoanelor adulte cu dizabilităţi intelectuale din Timişoara, prezentarea proiectului„Sunt adult:

Trăiesc independent!”şi a obiectivelor acestuia, dar şi vizitarea centrelor de zi pentru adulţi cu

dizabilităţi intelectuale, a unităţii protejate „Pentru Voi” şi a locuinţelor protejate.

Toate cele patru întâlniri, din cadrul proiectului, au reuşit să fructifice opiniile, informaţiile şi

experienţele relevante a organizaţiilor active în domeniul social.

Obiectivul final al sesiunilor este promovarea bunelor practici şi a schimbului de experienţă în

domeniu precum şi împărtăţirea expertizei fundaţiei „Pentru Voi” în furnizarea serviciilor sociale

în cei 20 de ani de activitate.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sunt adult: Trăiesc independent!”, proiect

co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru

Uniunea Europeana extinsă.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 0256 228 062 şi

0723726569, sau la adresa de e-mail adriana.marascu@pentruvoi.ro.

ÎNCEPE ÎN
21
ZILE
02
ORE
07
MINUTE
30
SECUNDE