Să ne exercităm drepturile de cetăţeni europeni!

 

Între 22 și 25 mai, secțiile de votare din 28 de state membre ale Uniunii Europene vor fi deschise pentru alegerile europarlamentare 2014. 751 de membri ai Parlamentului European vor fi aleşi pentru a reprezenta peste 500 de milioane de cetăţeni UE. 

 

Fundaţia “Pentru Voi”, ca organizaţie membră a Inclusion Europe, asociaţie care reprezintă persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Europa şi familiile lor, solicită membrilor Parlamentului European să se asigure că drepturile egale şi oportunităţile egale pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi intelectuale şi pentru familiile acestora sunt o realitate în Uniunea Europeană. 

 

Ne alăturăm manifestului elaborat de Inclusion Europe prin care solicităm viitorilor europarlamentari un angajament faţă de cele peste 5 milioane de cetăţeni europeni cu dizabilităţi intelectuale şi familile acestora, cu privire la:

 

1.       Garantarea dreptului tuturor persoanelor de a vota şi de a participa pe deplin la viaţa   politică.

2.       Punerea integrală în aplicare a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Uniunea Europeană.

3.       Recunoaşterea egală în faţa legii şi accesul egal la justiţie.

4.       Asigurarea  că persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot trăi în comunitatea locală şi se bucură de sprijin în acest sens.

5.       Protejarea persoanelor cu dizabilităţi faţă de consecinţele distructive ale măsurilor de austeritate instituite de guvernele naţionale.

6.       Accesul tuturor la bunuri şi servicii.

Fundaţia “Pentru Voi” a organizat în decursul lunii mai seminarii de instruire pe tema alegerilor europarlamentare pentru  100 de autoreprezentanti. Aceste seminarii au fost organizate în cadrul proiectului "Sunt adult: Trăiesc independent", co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.

“În România, o bună parte din persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt private de drepturile lor civile, inclusiv dreptul de a vota, ceea ce este o încălcare a prevederilor Convenţiei ONU privind dizabilitatea. Noi cerem modificarea Codului Civil, în aşa fel încât persoanele puse sub tutelă să poată vota cu ajutorul tutorelui, pentru ca şi interesele persoanelor cu dizabilităţi să fie reprezentate la nivel naţional şi european. Solicităm noului Parlament European adoptarea unei Directive care să asigure o egalitatea în faţa legii pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene, cu sau fără dizabilităţi”, a declarat Laila Onu, director executiv a Fundaţiei “Pentru Voi”.